Hiện tại Chợ Sale BMT chưa dủ dữ liệu để đưa ra đánh giá top 10 cho các sản phẩm, shop, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ…

Tham gia Group Cộng đồng kinh doanh online BMT để đề xuất sản phẩm, dịch vụ của chính bạn hoặc của người khác mà bạn đã dùng và hài lòng để giúp nhiều người cũng được hài lòng như bạn.